Villkor

Hem Villkor

Torrevieja Rentals fungerar som en plattform som underlättar uthyrning av olika fastigheter och tillgångar i Spanien. Dessa kan inkludera men är inte begränsade till bostäder, fordon, båtar och andra tillgångar.

1. Informationens tillförlitlighet
Torrevieja Rentals strävar efter att tillhandahålla en pålitlig plattform, men ansvarar inte för informationens noggrannhet som tillhandahålls av uthyrare. Hyresgäster uppmanas att självständigt verifiera alla detaljer innan de ingår avtal.

2. Laglig efterlevnad
Uthyrare ansvarar för att se till att deras listade fastigheter eller tillgångar följer alla relevanta lagar och förordningar. Torrevieja Rentals tar inget ansvar för laglig efterlevnad angående annonserna.

3. Verifieringsansvar
Individer som vill hyra fastigheter eller tillgångar är ansvariga för att verifiera äktheten och lämpligheten hos de annonser som tillhandahålls av uthyrare. Torrevieja Rentals garanterar inte äktheten eller lämpligheten för några annonser.

4. Finansiella transaktioner
Torrevieja Rentals hanterar inte finansiella transaktioner mellan uthyrare och hyrestagare. Eventuella ekonomiska överenskommelser mellan parter åligger uthyraren och hyrestagaren. Torrevieja Rentals tar inget ansvar för sådana transaktioner.

5. Betaltjänst
Torrevieja Rentals tillhandahåller en betald marknadsföringsplattform för uthyrare att marknadsföra sina fastigheter eller tillgångar. Torrevieja Rentals tar inget ansvar för de transaktioner eller överenskommelser som görs mellan uthyrare och hyrestagare.

6. Ansvarsfriskrivning
Torrevieja Rentals frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för skicket, lagligheten eller prestanda för de fastigheter eller tillgångar som är listade på dess plattform. Uthyraren och hyrestagaren tar allt ansvar för eventuella problem som uppstår i hyresavtalet.

7. Laglig efterlevnad av annonser
All information som publiceras på Torrevieja Rentals av uthyrare måste vara laglig och följa alla regler och lagar i Spanien. Eventuella brott mot lagen kommer att rapporteras till myndigheterna.

8. Avstängning av uthyrare
Torrevieja Rentals förbehåller sig rätten att stänga av uthyrare som inte följer lagar och förordningar med omedelbar verkan. Uthyrare som anses ägna sig åt olaglig verksamhet eller bryta mot plattformens användarvillkor kan omedelbart bli avstängda eller få sitt konto stängt.

9. Ersättning
Genom att använda Torrevieja Rentals plattform samtycker användare till att hålla Torrevieja Rentals, dess dotterbolag och anställda skadeslösa från alla anspråk, skador eller ansvar som uppstår från användningen av plattformen eller hyresavtal som ingåtts genom den.

10. Ändring av villkor
Torrevieja Rentals förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan att meddela det i förväg. Användare uppmanas att granska dessa villkor med jämna mellanrum för uppdateringar.

Genom att använda Torrevieja Rentals plattform bekräftar användarna att de har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor.

© 2023 Torrevieja Rentals - Kort och Långtidsuthyrning. Alla rättigheter förbehållna.
sv_SESwedish